ساعتی 200/000 تومان

آموزش گیتار را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

ترمی 800/000 تومان

آموزش پیانو را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

ترمی 600/000 تومان

آموزش ویولون سل را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

ترمی 500/000 تومان

آموزش ساکسیفون را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

ترمی 400/000 تومان

آموزش ساز بالالایکا را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

ترمی 200/000 تومان

آموزش فلوت را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

ترمی 900/000 تومان

آموزش آواز خوانی را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

ترمی 800/000 تومان

آموزش شیپور را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

ترمی 500/000 تومان

آموزش طبل را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

ترمی 800/000 تومان

آموزش توبا را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

حامی

ارسال هدیه

هر هدیه ، بدون توجه به اندازه آن ، یک تفاوت ارزشمند و فوری ایجاد می کند. با تشکر از شما برای حمایت از مدرسه موسیقی ریتمو!

تومان
Personal Info

Donation Total: ‫10,000تومان‬